Raskännedom

RASKÄNNEDOM                  

Besvara gärna frågorna utifrån boken ”Din hund – Hundraser i Sverige Hundraser i Sverige Hundens liv”. Geneborg, A. Malm, K. Isaksson, A. m.fl. och/eller”All världens hundraser”. Willes, R.  Alternativt kan du hämta uppgifter från nätet (ex. SKK samt olika rasklubbars hemsidor).
Besvara frågorna med ett eller flera alternativ.