Moment 3 (Ansvar och säkerhet)

Ansvar och säkerhetstänk.

Att ansvara för andras hundar kräver kunskap och ett stort mått av säkerhetstänk. Vi får alltså inte vara niva, till synes okomplicerade/ofarliga situationer kan i värsta fall få förödande konsekvenser.
Under denna del ska du bland annat leta reda på olika incidenter/fall som publicerats i media rörande olyckor med hundar, antingen med andra djur eller människor. Det spelar ingen roll om händelsen skett i Sverige eller utomlands.

Uppgifterna syftar till att peka på de risker som finns och på det viset uppmana till ett genomgående säkerhetstänk för att bland annat bli bättre på att förekomma eventuella situationer i arbetet med andras hundar.

Under fliken material ovan finner du en länk till en broschyr från Länsstyrelsen  “Tillstånd för verksamhet med Hund” som innehåller viktig information. Kontakta gärna länsstyrelsen för att få veta vad som gäller i just det län du har för avsikt att starta verksamhet.