Olycksfall relaterade till hund

I denna del ska du leta reda på olika incidenter/fall som publicerats i media rörande olyckor med hundar, antingen med andra djur eller människor. Det spelar ingen roll om händelsen skett i Sverige eller utomlands.

Hitta minst 4 olika fall och skriv en kort redovisning av vad som skett, hur man senare hanterade hundägaren och hunden. Glöm inte att källhänvisa efter varje text.

Ladda upp dokumentet via inlämningsknappen nedan.