Stora och små hundar tillsammans?

Att blanda storlekar hos hund.

Som redovisat tidigare i detta moment är säkerhetstänk A & O i hanterandet av andras hundar. På Karisma Utbildning avråder vi vanligtvis från att blanda olika storlekar av hund eftersom en argumentation mellan hundar kan ske snabbt och med förödande konsekvenser om storleksskillnaden är allt för stor. Även i lek kan den mindre hunden komma till skada

Nedan har följer videomaterial. Där man ser hur snabbt det kan gå (Varnar för känsligt material) med förödande konsekvenser, den lilla hunden avlider. 

Se videon och skriv sedan i ditt arbete (klarar du inte att se filmen kan du försöka göra uppgiften ändå):

1) Skriv egen reflektion kring händelsen.

2) Beskriv hur du tänker gällande lösa hundar i verksamheten, att blanda storlekar på hundar, samt hur man ska tänka och förebygga olika incidenter både inom- och utomhus.

3) Beskriv hur du tänker gällande att blanda storlekar på hundar samt hur man kan tänka och förebygga olika incidenter.

Ladda upp ditt svar i ett dokument nedan.