Stora och små hundar tillsammans?

Att blanda storlekar hos hund.

Som redovisat tidigare i detta moment är säkerhetstänk A & O i hanterandet av andras hundar. På Karisma Utbildning avråder vi vanligtvis från att blanda olika storlekar av hund eftersom en argumentation mellan hundar kan ske snabbt och med förödande konsekvenser om storleksskillnaden är allt för stor. Även i lek kan den mindre hunden komma till skada

Titta på filmerna nedan. Första filmen består av klipp på  umgänge mellan små och stora hundar så som många kanske tänker sig och vill att det ska se ut. Den andra filmen (varning för känsligt innehåll) vittnar om hur snabbt olyckan kan vara framme och vilka förödande konsekvenser det kan få då den lilla hunden avled.

Se filmerna och skriv sedan i ditt arbete (klarar du inte att se film nr 2 kan du försöka göra uppgiften ändå):

1) Skriv egen reflektion kring filmerna.

2) Beskriv hur du tänker gällande att blanda storlekar på hundar samt hur man kan tänka och förebygga olika incidenter.

Ladda upp ditt svar i ett dokument nedan.