Moment 4 (Sjukdom, lagar och regler)

Detta moment innefattar en kort genomgång av första hjälpen samt lagar och regler. Vi kommer också att behandla ett par artiklar relevanta för din verksamhet, detta för att du ska känna dig trygg vid eventuell skada/olycksfall hos hund, vilka regler som måste efterföljas och hur  du kan tänka i ditt dagliga arbete med hundar.