Lagar och regler

Svara på frågorna utifrån den kunskap du har inhämtat hittills. 

Besvara frågorna med ett eller flera alternativ.