Pengar styr

Läs följande artikel: Pengar styr och fel val kan bli dyrt

Examination sker genom sammanställning av artikelinnehåll. Följ insturktionerna nedan och ladda upp/lämna in ditt arbete via inlämningsknappen.
God arbetsglädje!

SAMMANFATTNING AV ARTIKEL

  1. Beskriv med några meningar artikelns innehåll.
  2. Skriv din egen uppfattning om artikeln (ex. vad du lärt dig, vad du tycker är intressant, om du tycker något är särskilt viktigt etc.)

Omfattning: För godkänd uppgift krävs ca 150 ord per artikel.