Välkommen!

Välkommen till denna inspirerande och lärorika kurs till Dogwalker/Hundrastare!
Du har nu kommit in på Karisma utbildnings lärplattform där du får ta del av material, se dina uppgifter, kunna lämna in arbeten och kommunicera med din lärare.
När du är klar med ett moment och dina arbeten är godkända får du tillgång till nästa del av kursen.

Vår förhoppning är att du med dessa kunskaper i ryggen ska känna dig trygg och säker i din roll som dogwalker/hundrastare.

Längst ner på sidan finner du litteraturlistan.

Att tänka på inför dina studier
Här följer lite information och förtydliganden om sådant som är viktigt att tänka på inför din kommande utbildning.

Rättning av inlämningsuppgifter Rättning sker normalt inom några dagar men bemärk att väntetiden ibland kan dra ut på tiden och det kan då dröja upp till 10 arbetsdagar innan du får svar.

Att läsa är halva jobbet Att läsa på distans kräver aktiva arbetsinsatser i form av självstudier samt skriftlig sammanställning av ett antal arbetsuppgifter. Ibland kan det kanske upplevas som mycket text men det är viktigt att du läser igenom frågorna ordentligt innan du svarar.

Kontakt Läs gärna igenom ditt material en gång extra innan du skickar en fråga på sådant som kanske redan finns angivet i ditt arbetsmaterial. 

Egna reflektioner är viktigt! Om du har egna erfarenheter av ämnet eller egna synpunkter är det intressant att ta del av vilka slutsatser just du dragit eller vad just du har lärt dig. Så dela gärna med dig av dina egna reflektioner och tankar. 

Studietakt Om vi inte hört något något från dig inom två månader från det att du påbörjat dina studier tolkar vi det som att du inte avser att fullfölja dina studier och du skrivs ut. Detta gäller oavsett när i utbildningen ett sådant uppehåll sker. Utbildningen är giltig 6 månader från startdatum.

Diplom För diplom krävs uppgifter är genomförda och godkända samt att hela kursavgiften är erlagd.

Lycka till med dina studier!

 

Litteraturlista

Gustafson, M. Familjehunden, valp och vuxen.

Hallgren, A. Lexikon i hundspråk.

Lilliesköld, T. Hund och människa emellan.

Trygger, Y. Första hjälpen.