Barnets utveckling (Utvecklingspsykologi)

Barnets utveckling

Här kommer vi att övergripande gå igenom barnets utveckling ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. Vi kommer även behandla en del praktiska, vardagsnära situationer.

Om ni inte införskaffat eller lånat boken Våga ta plats i ditt barns liv av Gordon Neufeld, Gabor Maté så är det hög tid nu då det är bra att ni bekantat er med denna bok innan nästa moment.

Avsnitt innehåll
0% slutfört0/3 Steps