Förlossning

Kort om Förlossning

Som med det mesta i samhället har de flesta en klar bild av hur en förlossning skall vara och hur det brukar vara. Vi får genom media och berättelser från andra information som formar hur vi tänker. Genom denna kurs vill vi utmana det invanda tänkandet och bitvis erbjuda alternativ. Eftersom det är din hjärna och din kropp är du den som vet bäst vad som känns rätt och passar just dig. Det är bra att fundera kring en plan för hur du vill att din förlossning ska se ut, något som också brukar göras runt slutet av graviditeten på MVC. Detta kan bli något som hamnar på skall göras listan och drunknar bland alla andra punkter och sedan hastas över lite snabbt i slutet. Jag vill dock trycka på vikten av att just göra upp en plan. Det behöver inte alls vara något avancerat men en någorlunda bild av hur du skulle vilja att din förlossning ska se ut, detta gör det enklare att försöka jobba mot det målet. Att ”aktivt” föda barn innebär att det krävs viss förberedelse, det finns nog få idrottare som vill ha ett bra resultat som endast förbereder genom att packa sin väska med diverse prylar som kan vara bra att ha innan eller efter ett maratonlopp. Jag väljer att skriva aktivt födande då det är en distinkt skillnad mellan att dyka upp på sjukhuset och mer eller mindre förvänta sig att kroppen eller vårdpersonalen ska hantera födseln, gentemot känslan av att ha en plan och aktivt arbeta både mentalt och fysiskt.

Barnafödande då och nu

Om vi tittar bakåt i tiden har barninnehav och barnafödande liksom allt annat varit färgat av samhällets normer och regler. Ett exempel på detta är hur de flesta kvinnor i olika traditionella samhällen runt om i världen väljer att föda stående, hukande eller på alla fyra jämfört med den formen av barnafödande vi ofta tar del av via filmer eller övrig media där kvinnor föder liggandes på rygg. Det första registrerade tillfället där en kvinna fött i liggande ställning var under 1663 då kung Ludvig XIV förmodligen indicerade sin älskarinna att föda på detta vis medan han själv satt bakom en gardin och beskådade förloppet, något som män under denna tid normalt inte gjorde (läs mer i Gaskin, Natural guide to childbirth s. 230). Vidare så blev det en fråga om klass, kvinnor som födde annat än liggandes på rygg ansågs vara ofina. Det som är intressant är att det verkar som de flesta kvinnor oavsett kultur automatiskt vill välja en ställning där tyngdkraften/dragningskraften hjälper till. Mer om förlossningsställningar kan du också läsa mer om i Gaskin, Natural guide to childbirth s.226.

Varför Profylax

Att förbereda kan vara både stärkande och lugnande, dels kan det ge en bättre graviditet, mer avslappning och en känsla av att vara här och nu men också en bättre förlossningsupplevelse och ett bättre självförtroende.

När jag talar om förberedelser menar jag både mentalt och fysiskt, detta kan vara genom någon form av lugn fysisk aktivitet såsom gemensamma promenader (om så önskas), gravidyoga (beroende på rörlighet), vattengympa för gravida, etc. Vidare så är andningsövningar otroligt hjälpsamma både under graviditet och förlossning. Andningen påverkar mer än man kan tro, de flesta av oss är bekanta med att andningsövningar och avslappning är starkt förknippade med varandra men andningsövningar och olika former av vokalisationer är starkt förknippade med våra sfinkters (slutmuskler) mer om sfinkters kan du läsa om i kapitel 4 i Natural Childbirth.
Ina may Gaskin har ett exempel där hon beskriver hur män på en offentlig toalett/urinoar där de alla kan se varandra, helt plötsligt slutar urinera om något plötsligt händer som gör att deras uppmärksamhet riktas mot något annat eller gör dem rädda, detta är ett exempel på en helt fysiologisk reflex som ämnar göra oss förbereda på alla eventualiteter (fight-or-flight response). På samma sätt kan kvinnor som känner sig trygga och har öppnat sig under förlossningen gå ”bakåt” i födsloprocessen.

Det som kan vara viktigt att förstå är just hur vår fysik och mentalitet påverkar förlossningen, detta kan påverka huruvida vi kan arbeta med kroppen eller emot den och kan avgöra sådant som hur långdragen förlossningen blir, den psykiska hälsan, eller graden av behov av eftervård.

Varför är denna kunskap viktigt

För att göra förlossningen så smärtfri som möjligt samt förkorta tiden är det bra att känna till hur kvinnokroppen och den mänskliga hjärnan fungerar. Det fysiska är en gemensam nämnare som gäller de flesta av oss medan det psykiska varierar från person till person, det finns exempelvis individer som tycker det är mycket obehagligt med sjukhus och i dessa fall kan det vara av stor vikt att försöka välja ett sjukhus (om möjligt) som har en mindre påtalad sjukhusstil samt ta med saker hemifrån som känns trygga. Dämpad belysning och musik är också något som kan påverka och ge en mer behaglig atmosfär. Andra kan helt tvärt emot känna sig trygga med känslan av att vistas på ett sjukhus och vetskapen att där finns erfaren utbildad personal. Som nämnts ovan är det viktigt att formulera för sig själv hur förlossningen ska se ut. Har man sin partner med och förväntar sig stöd kan det vara en bra idé att prata om vilken typ av stöd som förväntas, som partner kan det vara lätt att bli stressad och inte riktigt veta vad som krävs eller förväntas, därför kan det vara bra att processa dessa saker. Det kan dock vara svårt att själv veta hur man vill ha det när det verkligen gäller men något som brukar vara gemensamt för de flesta är att de önskar att deras partner skall vara lyhörd och uppmärksam. Är det något som du vet från början att du vill ha på ett visst sätt kan det vara bra att diskutera detta innan och komma överens om att din partner ska föra din talan och vara din röst om eller när du inte orkar eller när du har fokus på annat. Det kan också vara en idé att överväga att anlita en doula. Doulan kan agera extra stöd och underlätta för alla parter. Kort introduktion till hur en doula kan hjälpa finns i videomaterialet nedan (video nr.2)

Är du intresserad av att anlita en doula kan du söka mer information på nätet. På Odis (Organisationen för doulor och förlossningspedagoger i Sverige) kan du hitta en doula i ditt närområde via ODIS.

ODIS (organisationen för doulor & förlossningspedagoger i Sverige)

 

                                                                               © 2022 Karisma Utbildning/Casandra Fujima

 

Videomaterial:

Ina May Gaskin

 

Mer videomaterial finns att tillgå på youtube.

 

 

En kort förklaring på vad en doula kan göra (vad doulan hjälper till med är högst individuellt).