Kommunikation

I denna del ska vi fokusera på kommunikation och detta genom att studera den så kallade transaktionsanalysen (TA).

Transaktionsanalys
Inom psykologin finns en personlighetsteori och kommunikationsmodell som kallas Transaktionsanalys, TA. (Grundades och utvecklades av psykiatrikern Eric Berne). Transaktion betyder, som de flesta säkert vet, överföring men här handlar det inte om att överföra pengar utan istället om att överföra budskap människor emellan. TA är en tankeprocess där tonvikten läggs vid en intellektuell förståelse av mänskligt beteende. Många som arbetar med utbildning i någon form har också säkerligen stött på transaktionsanalysen i mer eller mindre förenklade former.

Läs igenom materialet i lektionerna och gör sedan provet.