Transaktionsanalysen

Placera följande uttryck under respektive nivåer  –  Förälder Vuxen eller Barn: