Tonåringen, det man sår får man skörda

Det vi sår får vi skörda – Det vi gör idag har betydelse imorgon

Om ni just nu väntar barn eller sitter med ert spädbarn kan det tyckas både konstigt och lite främmande att tänka på puberteten och tonåren men det finns en stor poäng i att ha lite “på fötterna” redan nu. Som rubriken avslöjar krävs ett långtidstänk när det kommer till föräldraskap. Detta kan kanske låta lite motsägelsefullt då jag tidigare sagt att det viktigaste många gånger är att försöka låta saker komma naturligt. Men precis som det är viktigt med förlossningsförberedelser och ha lite koll på sin föräldraidentitet så är det också viktigt att veta på ett ungefär vad för slags relation vi vill ha med barnet, vad för slags familj vi vill ha. Om vi inte vet vad målet är blir många situationer lätt förvirrande och överväldigande. Och har vi inte riktigt klargjort vad vi vill men ändå önskar ett visst resultat blir det sällan framgångsrikt. Därför vill jag poängtera vikten av att bilda sig en uppfattning av hur just vi vill att vår familj ska se ut, gärna utan allt för mycket influens av hur andra tycker det ska vara.

Den viktiga tiden tillsammans

En av de saker som är så fantastiskt med att få vara förälder är att all den tid vi lägger ner och all den kärlek vi ger multipliceras tiofaldigt och fyller oss med mer kärlek, stolthet, tillförsikt. Processen kan göra oss ödmjuka och vördnadsfulla och vi kan ibland se världen ur barnets ögon. Som vi behandlat under kursen formas vi in i föräldraskapet, ibland går det fort och ibland går det långsammare. Ibland fastnar vi i samhällets normer om hur vi borde vara som föräldrar och nästan förlorar oss själva på vägen. Vi tror helt plötsligt att det viktigaste som finns är att gå upp en viss tid, att äta en viss tid, att ha på sig en viss sorts kläder, att vara på ett visst sorts sätt men inget av detta är egentligen av någon större betydelse. Barnet bryr sig inte om klockan eller speciella kläder och det kommer heller ingen annan att göra när allt kommer omkring. Det som räknas är uppmärksamheten, kramarna, blickarna, konversationerna, närvaron etc. precis som med alla former av relationer. Därför uppmanar jag er, lär känna ert barn, lär er vem denna nya individ är, vad hon eller han tycker om, inte vad han eller hon bör tycka om. Spendera tid tillsammans inte bara nu utan sedan också, inte bara tillsammans med andra utan bara familjen, eller med en förälder i taget. Samspelet och relationen ni skapar är unik och anknytning skapar resiliens, styrka och motståndskraft.

 

                                                              © 2022 Karisma Utbildning/Casandra Fujima

 

I denna del utgår vi från boken våga ta plats i ditt barns liv samt använder oss av den kunskap vi inhämtat hittills. 

Nedan följer lite videomaterial:

How A Child’s Friends Can Influence His Or Her Decision Making – Dr. Gordon Neufeld

 

Dr. Gordon Neufeld- What Makes a Child Easy to Parent