Skip to content

Ge hjälp

Guidning för dig som vill vara till stöd och hjälp för någon annan

Att hjälpaVia telefon kan du få professionell handledning i hur du på bästa sätt kan lotsa och hjälpa någon (ett barn, en vän, anhörig, arbetskamrat) genom en svår situation i livet. Samtalen leder inte till att du blir ”expert”. Syftet är istället att du ska få råd och stöd för att i din tur kunna stötta och hjälpa någon (som inte är behov av terapi) men som kan behöva en stödjande medmänniska.

Läs mer under: Hundrädsla alt. Djurägare i sorg