Hundfobiträning

Hundfobiträning med leg. psykolog Mickie Gustafson

För dig som vill försöka ta ”nya tag”  i att hitta fungerande sätt att hantera din hundrädsla finns hjälp att få. Det viktigaste är din motivation och att du är beredd att investera tid – och känslor!

Att hantera sin hundrädsla
Beroende på hur svår eller allvarlig en rädsla är kan den med tiden bli mer eller mindre handikappande. Det som från början kanske ”bara” upplevdes som ett litet obehag kan med tiden utvecklas till en svårbemästrad fobi. För den som är hundrädd kan det innebära en ständig rädsla att vistas på platser där det finns risk att möta hundar. Den hundrädde tappar kontrollen över små, vardagliga situationer och riskerar att bli alltmer ängslig och isolerad.

Skynda långsamt
Många hundrädda tröttnar efter ett tag, både på sin rädsla och på situationen, och kastar sig våghalsigt ut i olika försök att bemästra sin rädsla. Med mer eller mindre lyckade resultat. Att lära sig hantera sin rädsla handlar inte alltid om att bekämpa eller utmana sig själv i alltför stora mått. Ibland kan raka motsatsen leda till bättre resultat.

Så här går det till:
För att veta på vilken nivå du befinner dig och på vilket sätt träningen ska läggas upp för just dig börjar vi med ett inledande telefonsamtal. Under samtalet diskuterar vi även när, hur och om du vill påbörja din fobiträning.

Läs mer i artikel Hundrädsla av Mickie Gustafson samt Hundrädsla

Pris per telefonsamtal (50 min.) 800:- inkl. moms.

Pris fobiträning (50 min.) 900:- inkl. moms. Tiden för varje träningstillfälle kan variera och anpassas efter behov och önskemål.