Hundgodis fungerar inte alltid!

Hundträning via godis* kan underlätta inlärning men är ingen garanti.

Att höja hundens motivation genom att ge den hundgodis är nog något de flesta av oss tycker är självklart. Och trots att jag förespråkar godis som motivation i en mängd olika sammanhang vill jag ändå hävda att godis inte fungerar i alla situationer, med alla hundar. Att påstå något annat skulle vara missvisande. Jag vet också att detta är något många hundägare fått erfara.

Alla hundar är inte lika och kan inte tränas likadant

Det finns exempelvis hundar som helt enkelt inte är särskilt intresserade av hundgodis, oavsett vad vi erbjuder dem. Det finns också hundraser som inte är avlade för att samarbeta med oss och de kan möjligtvis ta emot godiset vi erbjuder men det ökar inte självklart deras samarbetsvilja. Det finns också hundar (och de är ganska många) som exempelvis är mer motiverade att följa ett doftspår, att kurtisera en annan hund, att jaga ett villebråd eller att mäta sig med en tänkt konkurrent än att äta godis. Att erbjuda en liten köttbit, en ostskiva eller annat som vi tänker oss ska reta hundens smaklökar blir, i sådana fall, bara patetiskt och helt utan effekt. Hunden fortsätter oförtrutet med det den är mer intresserad av.  För den hundägare som råkar sammanleva med en sådan hund kan allt tal om hundgodis snarare kännas mer som ett hån än som en tillförlitligt ”träningsmodell”. De här hundarna kräver långt mer än en godisgiva och prövar sin hundägare i såväl tålamod som färdighet. Och här finns sällan några genvägar.

Hundgodis som hjälp vid beteendeproblem

För att ge ett uttömmande svar på hur vi kan, eller inte kan, behandla en ”problemhund” eller hundproblem bör vi kanske först ställa oss frågan vad vi menar med “problemhund” eller problemhund. Lite mer om det kan du läsa här i min artikel Vad är en problemhund?
Kort skulle jag vilja säga följande: Att försöka avbryta en hund som redan har påbörjat en handling den är starkt motiverad att genomföra genom att erbjuda godis är sällan en framkomlig väg.  Hundgodiset kan vara till hjälp men sällan som enda åtgärd när hunden redan är ”på väg” och påbörjat en viss handling. Däremot kan godiset fungera som förebyggande åtgärd. Men återigen – beroende på hundens personlighet, rastillhörighet och inte minst hormonstatus. (En “testosteronstinn” hanhund är inte alltid fullt kontaktbar). Och förstås också beroende på hur motiverade och skickliga vi själva är på att använda oss av godis i träningen. 

Lär hunden att “tigga”

Det som kommer gratis för många hundägare med matglada och samarbetsvilliga hundar måste andra anstränga sig för att uppnå. Vissa hundar måste helt enkelt läras att gilla godis eller att tigga. Det gör man lämpligen genom att försöka hitta godis som just den här sparsmakade individen kan acceptera. När man väl lyckats med det gäller det att erbjuda detta godis i rätt situation, dvs. när inget annat distraherar. När vi väl lyckats få den här hunden att tigga, kan vi gå vidare och försöka använda oss av godiset även i situationer då hunden inte är lika motiverad att låta sig förföras av lite godis.

Hundgodis kan ge effekt på sikt – och på oss hundägare

Det gäller att utveckla och förfina sina färdigheter i hundhållning. För hur duktig man än är, och hur väl man än utvecklar sina förmågor, så kommer det att ta tid att uppnå samma eller liknande resultat som med en mer ”matglad” och samarbetsvillig hund.  Men att träna med godis, även om det inte alltid verkar öka hundens motivation, behöver ändå inte vara helt meningslöst. På sikt kan det ändå leda till resultat, även om det inte alltid blir exakt det vi vill och även om det går långsammare än vi tänkt. Och så får vi inte glömma oss själva – när vi jobbar med våra hundar på det här viset dvs. arbetar för att öka deras samarbetsvilja, så ökar vi även vår egen förmåga och färdighet. Att anpassa och justera vår träning och vårt förhållningssätt så att det fungerar på bästa sätt för varje enskild individ är inte alltid enkelt eller självklart och det tar tid att lära sig. På så vis kan vi nog säga att även om hundgodis inte alltid fungerar på alla hundar, så fungerar det bra på oss hundägare!

Mickie Gustafson