Hundpsykolog/spec. kynolog

Vidareutbildning för karismainstruktörer

För dig som vill vidareutbilda dig till hundpsykolog/specialiserad kynolog*

*Kynolog/hundvetare 
Kynologi = 
hundkännedom, läran om hundenolika hundraser, dressyr mm.

För dig som är intresserad av både hund- och humanpsykologi
Hund som yrkePå Karisma är vi av uppfattningen att hundägarutbildning i hög grad handlar om att arbeta med både hundar och människor. Därför erbjuder vi en utbildning som till lika stor del innehåller kunskaper om humanpsykologi (dvs. människans psykologi) som om hundens psykologi!

Detta kännetecknar en Karismautbildad kynolog
En specialiserad kynolog utbildad på Karisma har god kännedom inom följande områden: hunddjurs behov och beteenden, problemhantering, från profylax till rehabilitering, elementär inlärnings- och emotionspsykologi vad gäller både hund och människa samt har goda färdigheter i att omsätta teori i praktik. En specialiserad kynolog utbildad på Karisma har stor respekt för både hund och hundägare och är väl medveten om vikten av att se helheten och samspelet mellan hund och människa!

Handledare och mentor
Utbildningen är individuell  och din personliga handledare är Mickie Gustafson, legitimerad psykolog och hundpsykolog. Mickie har mer än 40 års erfarenhet av att arbeta med hundägareutbildning och är dessutom Sveriges enda legitimerade psykolog inom detta område. Mer om Mickie kan du läsa här.

Utbildningen är individuell och personligt utformad
Målet att samtliga studenter ska ha en gemensam kunskapsbank Och eftersom våra kunder/studenter har olika bakgrund och utbildningar av varierande slag försöker vi erbjuda olika alternativ (inom samma utbildning). Det innebär att utbildningen kan variera något i tid och omfattning. Har du exempelvis läst djurens beteende, hundens beteendebiologi, humanpsykologi, beteendevetenskap eller liknande ser utbildningen något annorlunda ut.

Utbildningens längd
Eftersom utbildningen till stor del är individuell och högst personlig förläggs och anpassas tider och datum i möjligaste mån till dina önskemål och sker i samråd med din mentor.  Utbildningen beräknas ta ca 1 år. 

Axplock ur innehållet
Problemhundsutredning (från profylax till rehabilitering)
Beteendeanalys, anamnes, fallbeskrivningar
Rädslor – hos hund och människa
Aggression – hos hund och människor
Externa föreläsningar (P. Jensen, A. Hallgren, K. Malm m.fl.)
Sorg och kris – hos både hund och människa
Coaching
Etik och moral
Anknytning
Undersökande och analytiskt förfarande
Olika perspektiv på behandlingsarbete

Kurslitteratur
All litteratur är på svenska och kan lånas på bibliotek eller införskaffas i bokhandeln. I utbildningen ingår även ett antal kompendier med artiklar som berör utbildningens ämnesområden. 

Distans 
Det mesta av utbildningen sker på distans.

Förkunskaper
Karismas instruktörsutbildning

Intyg
Efter genomför utbildning erhåller du ett intyg som styrker att du erhållit din utbildning hos Karisma!

Pris:
29500:- Examination/slutprov och diplom ingår i priset
Priserna är exkl. moms.
Inga andra avgifter tillkommer. .

Förfrågan och intresseanmälan görs via mail info@karisma-utbildning.se