Hundpsykolog/kynolog

Hundpsykolog/Specialiserad kynolog*

Kynolog med fördjupad kompetens i hundpsykologi

*Kynolog/hundvetare 
Kynologi = 
hundkännedom, läran om hundenolika hundraser, dressyr mm.

För dig som är intresserad av både hund- och humanpsykologi
Instruktör, praktikPå Karisma är vi av uppfattningen att hundägarutbildning i hög grad handlar om att arbeta med både hundar och människor. Därför erbjuder vi en utbildning som till lika stor del innehåller kunskaper om humanpsykologi (dvs. människans psykologi) som om hundens psykologi!

Detta kännetecknar en Karismautbildad kynolog
En specialiserad kynolog utbildad på Karisma har god kännedom inom följande områden: hunddjurs behov och beteenden, problemhantering, från profylax till rehabilitering, elementär inlärnings- och emotionspsykologi vad gäller både hund och människa samt har goda färdigheter i att omsätta teori i praktik. En specialiserad kynolog utbildad på Karisma har stor respekt för både hund och hundägare och är väl medveten om vikten av att se helheten och samspelet mellan hund och människa!

Handledare och mentor
Utbildningen är individuell  och din personliga handledare är Mickie Gustafson, legitimerad psykolog och hundpsykolog. Mickie har mer än 40 års erfarenhet inom detta område. Mer om Mickie kan du läsa här.

Utbildningen är individuell och personligt utformad
Även om innehåll och upplägg kan variera något (beroende på elevens tidigare utbildning) är målet att samtliga studenter ska ha en gemensam kunskapsbank Och eftersom våra elever har olika bakgrund och utbildningar försöker vi erbjuda olika alternativ, inom samma utbildning.  Det innebär att utbildningen kan variera något i tid och omfattning. Har du exempelvis läst djurens beteende, hundens beteendebiologi, humanpsykologi, beteendevetenskap eller liknande ser utbildningen något annorlunda ut.

Utbildningens längd och innehåll
Eftersom utbildningen till stor del är individuell och högst personlig förläggs och anpassas tider och datum i möjligaste mån till dina önskemål och sker i samråd med din mentor. Utbildningen beräknas ta ca 1,5 – 2 år  (Karismas instruktörsutbildning ingår) och kan med fördel delas upp så att du börjar med att läsa till instruktör.

Utbildningen består av olika delmoment:

Etologi
Kynologi
Pedagogik
Psykologi (Hund- och humanpsykologi)
Problemhantering
Praktisk tillämpning/projekthundar

Axplock ur innehållet:

Inlärning (hos både hund och människa)
Stress (hos både hund och människa)
Kommunikation (hos både hund och människa – och mellan hund/människa)
Olika ledarstilar (hos både hund och människa)
Hundproblem
Raskännedom (inkl. Karismas unika erfarenheter)
Hundens behov, flockliv, språk och signaler
Vardagsträning (valp, unghund, vuxen)
Shaping (inkl. klickerträning)
Problemhundsutredning (från profylax till rehabilitering)
Beteendeanalys, anamnes, fallbeskrivningar
Rädslor – hos hund och människa Aggression – hos hund och människor
Externa föreläsningar 
Sorg och kris – hos både hund och människa
Coaching
Etik och moral
Anknytning
Undersökande och analytiskt förfarande
Olika perspektiv på behandlingsarbete

Kurslitteratur
All litteratur är på svenska och kan lånas på bibliotek eller införskaffas i bokhandeln. En av Mickie Gustafsons böcker ingår i kurspriset. Utöver detta ingår även ett antal kompendier med artiklar som berör utbildningens ämnesområden. 
  
Distans 
Det mesta av utbildningen sker på distans.

Intyg
Efter genomför utbildning erhåller du ett intyg som styrker att du genomfört din utbildning hos Karisma!

Pris:
49000:- (exkl. moms). Delbetalning kan ordnas.
Inga andra avgifter tillkommer.

Förfrågan och intresseanmälan görs via mail info@karisma-utbildning.se