Skip to content

Ideologi

Den lilla kursgården med det stora hjärtat

För oss är inte enbart hundarnas välmående viktigt, vi bryr oss också om människorna. På Karisma vill vi att det ska råda en ”familjär” stämning där varje hund och hundägare ska känna sig hemma och bli igenkända – ingen ska försvinna i mängden!

Så här tänker vi:

Du som hundägare är vår uppdragsgivare som genom att vända dig till oss ger du oss ett förtroende vi är mycket måna om. Vi gör därför alltid vårt bästa att, i möjligaste mån, även tillmötesgå dina önskemål.

Vi ser det som vårt uppdrag att tillmötesgå två målgrupper – dig och din hund. För oss hör ni två ihop och det är med er relation vi arbetar. Vi försöker alltså, så långt möjligt, utgå från både från dig och din hund.

Så samtidigt som vi har stor respekt för dig som hundägare har vi också stor respekt för hundens särart, dess ursprung och behov. Därför försöker vi också anpassa våra träningsmodeller så att de i möjligaste mån sammanfaller med hundens naturliga behov och beteenden.Papillon

Detta vill vi:

Vår önskan är att varje hund ska få leva ett så gott hundliv som möjligt. Vi strävar helt enkelt efter det ”optimala hundinnehavet”, där även hundägaren mår bra – för när hundarna mår bra, mår vi hundägare också bra!.

För att hunden ska formas till en följsam och harmonisk individ krävs bland annat att den får sina grundläggande behov tillgodosedda. Vi vill gärna bidra till att sprida och öka kunskaper om vad hundar behöver (eller inte behöver) för att utvecklas och må bra.

Via tillit byggs en känslomässig grund för den relation som sedan ska utvecklas och fördjupas under många år. Genom ett gott samarbetsklimat mellan dig och din hund (och mellan dig och oss) kan vi tillsammans uppleva hur fantastiskt enkelt, roligt och stimulerande det kan vara att ha hund. Och att få vara hund!

Så här arbetar vi Hundkurser Relation före prestation

Vår målsättning är att hunden ska vilja samarbeta med dig, även när det finns andra rolig saker runt omkring. Med en positiv inlärning med ett minimum av krav får vi en            välfungerande och följsam hundPapillon. Inlärningen blir enkel och rolig!

Vår ambition är att anpassa oss till varje individs speciella behov, både vad gäller din hund och dig som hundägare.

Vi arbetar inte med lydnadsdressyr i vanlig bemärkelse. Vi utgår från de behov och krav som ställs på en ”vanlig”, eller för all del också ovanlig, familjehund och vi lägger mycket tid på att skapa ett positivt samarbetsklimat mellan dig och din hund.