Lär hunden att inte dra i kopplet

Lär hunden att gå fint i koppel och förstärk kontakten mellan er

Varför drar hundar i kopplet? Lär hunden att gå fint i koppel, utan att dra

Anledningarna till att hunden drar i kopplet är ganska enkla – den vill framåt – och kopplet tar emot! Ett annat skäl är att den lärt sig att dra. Hunden lär sig helt enkelt att promenaderna ska kännas så. Ytterligare ett skäl är att hunden är stressad och lite uppjagad och då blir den lite okänslig och då gör det inte så mycket att det “tar emot”, det gäller bara att “dra på”. Dessutom blir hunden stressad av att dra i kopplet, så då drar den ännu mer. Den onda cirkeln är ett faktum.

Hur lär vi hunden gå fint i koppel?

För att lära hunden att gå fint i koppel finns olika hjälpmedel som jag inte ska gå närmare in på här (men som naturligtvis kan vara till stor hjälp). Men att få sin hund att gå fint i koppel handlar inte främst om koppel eller koppelträning utan mest om att förstärka hundens lyhördhet och följsamhet. Samt att undvika den stress och inlärning som bidrar till att hunden “tror sig vara en draghund”. Det kan vi göra på en mängd olika sätt.

Förstärk kontakten mellan er och öka hundens följsamhet

Ett beprövat sätt är att förstärka relationen mellan dig och din hund. Genom att öka hundens följsamhet och lyhördhet och genom att visa hunden att ni är ett sammansvetsat team kommer den på sikt att upptäcka att det är trevligt att vara med dig. Att gå lugnt och avspänt i kopplet är skönare än att streta och dra. Att lära hunden det kan vara enklare än du tror men det kan ta längre tid än du önskar. 

Belöna önskat beteende

Det är viktigt att hunden förstår när den gör rätt men det är svårt att belöna ett “icke-beteende”. Det kan alltså vara svårt att belöna hunden för något den INTE gör. Det vill säga, det kan vara svårt att belöna hunden för att den INTE drar i kopplet. Däremot är det enkelt att belöna att hunden är lugn och söker kontakt med dig. Rätt godis och “rätt” röst gör underverk!

Rätt koppelträning kan öka hundens frihet

Hunden som lär sig gå i koppel utan att dra blir oftast lugn och harmonisk. Det i sin tur leder vanligtvis till en följsam och lyhörd hund som söker kontakt med sin ägare. På sikt kan det resultera i en så stabil relation mellan hund och ägare att hunden till och från kan få gå fri och okopplad. På sikt kan alltså rätt koppleträning leda till att kopplet inte längre behövs i någon större utsträckning!

Mickie Gustafson

Här kan du läsa om närmast förestående koppelträning på Karisma Utbildning.