Munskydd och andningsskydd fungerar!

Psykologiska effekter av munskydd och andningsskydd

Som med så mycket annat råder det delade meningar kring detta. Och även i det här fallet tycks det skilja en del mellan åsikter och fakta. I många länder, där man har större erfarenhet av andningsskydd/munskydd och även större erfarenheter av olika virussjukdomar än vi har i Sverige, anser man att dessa har fler för- än nackdelar. Många hävdar till och med att vad som helst, en scarf, halsduk etc. är bättre än ingenting (och med tanke på bristen i Sverige ska vi kanske vara tacksamma för det). Jag ska inte fördjupa mig i detta utan istället poängtera den psykologiska effekten av att använda något slag av munskydd.

Påminner andra – och oss själva om vikten av social distansiering
När vi sätter något framför näsa och mun är känslan påtaglig. På så vis blir vi själva påminda om att COVID-19 faktiskt existerar (om vi nu händelsevis skulle glömma) att det krävs ett visst agerande från vår sida och att detta virus kan innebära fara för oss alla – oavsett ålder. (Statistik är ”bara” en siffra. Att fler dör eller blir allvarligt sjuka över en viss ålder innebär således inte att alla andra går säkra. Vem som helst kan drabbas och än så länge finns inte tillräckligt med underlag för att vi fullt ut ska veta hur detta virus fungerar). 

Visad hänsyn, inte minst när det gäller vårdpersonal
Så även om vi inte ser oss själva som hotade kan vårt eget agerande betyda liv, onödigt lidande och/eller i värsta fall död för någon annan. I tider som dessa är det dessutom viktigare än någonsin att värna om vårdpersonalens ork och hälsa. De behöver all respekt och hänsyn vi kan ge dem, bland annat genom att, i den mån vi kan, själva minimera smittspridningen.  

Påminnelse för omgivningen
Slutligen, att bära skydd för munnen blir också en påminnelse för andra om att hålla avstånd. Självklart tycker kanske många men ibland kan en påminnelse behövas.

Ta hand om er – och varandra! Mickie Gustafson

Här kan du läsa om andningsskydd respektive munskydd i en artikel skriven angående svininfluensan. https://moodle.med.lu.se/pluginfile.php/59481/mod_resource/content/2/Munskydd%20och%20andningsskydd.pdf