Skip to content

Olika förhållningssätt

Det finns olika sätt att förhålla sig till hundtränng, hundägarutbildning etc. och det finns olika ideologier och olika målsättningar.