Ångest

Ångest är ett “inre hot”

“Ångest är ingenting man “har”, utan istället något man “gör” med sig själv”.  Ur Christer Nordlunds bok Ångest.