Att bli sin egen “hundexpert”.

Syftet med att undervisa ett barn är att det ska klara sig utan
sin lärare, säger Elbert Hubbard. För oss på Karisma gäller det även i undervisningen av vuxna. Vår förhoppning är att var och en ska bli sin egen “expert”.