Att förstå eller att fostra och förändra?

Förstå och lära känna istället för att fostra och förändra.

Ett bra sätt att lära sig förstå är att lära sig att iaktta. Att iaktta (inte fostra eller förändra) är något man lär sig och som kräver tålamod. Och om vi tar oss den tiden som krävs, så kan vi lära oss den stora, och ibland svåra, konsten att se (inte bara titta). Och när vi ser så kan vi så småningom också lära oss förstå. Och när vi väl förstår försvinner kanske behovet av att fostra eller förändra. Så håll ögonen öppna!