Att undervisa

 Att undervisa och förmedla kunskap

Undervisning handlar om så mycket mer än att ”bara” förmedla kunskap, det handlar om självkännedom, människosyn, lyhördhet, målmedvetenhet mm.

“Om du vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste du först finna henne där hon är och börja just där”. S. Kierkegaard.