Att vilja- och kunna göra skillnad

Låt hjärtat vara kompassen och kunskapen kartan

En erfarenhet, som vi på Karisma säkert delar med många andra, är att det finns oerhört många människor som vill väl, som vill göra nytta, som vill hjälpa andra och som ständigt finns till hands för den som behöver. Många har en naturlig fallenhet, de vet ”instinktivt” vad de ska säga eller göra i olika situationer. Ibland är de till och med så upptagna av att finnas till hands för andra att de glömmer bort sig själva (vilket faktiskt också kan vara skönt och viktigt ibland).

Kunskap ger säkerhet
Men trots all naturlig fallenhet och trots den allra bästa vilja i världen är det aldrig fel att ha lite kunskap i ryggen, kunskap om såväl sig själv som om andra. Kunskap ger säkerhet och trygghet, både för den som hjälper och den som blir hjälpt (även om det faktiskt ofta kan vara svårt att se vem det egentligen är som hjälper vem). På Karisma erbjuder vi olika slags utbildningar för den som vill utveckla sina färdigheter och som vill göra skillnad och vara till nytta för andra och/eller för den som ”bara” vill förstå sig själv eller andra lite bättre. Mer finns att läsa exempelvis här under Mentor/coachutbildning på distans eller, för dig som i första hand vill utforska dina egna inneboende resurser faller kanske valet på psykologi till vardags. Utöver detta har vi en hel mängd olika utbildningar för dig som vill göra skillnad och som vill att hjärtat ska vara kompassen och kunskapen kartan.