Även hundägare är idioter

“Varje människa bär sig åt som en idiot minst fem minuter varje dag.
Klokhet är detsamma som att inte överskrida denna gräns”. Elbert Hubbard                              På Karisma har vi som mål att ingen ska behöva känna sig som en idiot 🙂