Barn behöver så lite…

Barn behöver så lite (eller kanske alldeles för mycket) för att må bra! 

För att utvecklas och må bra behöver barn sådant som exempelvis mat, vila, sömn, trygghet, kärlek, respekt, samspel – och massor av vår tid!