Blyghet, ett uttryck för social kompetens?

Blyghet, försiktighet, sociofobi eller social kompetens

Att vara blyg, tystlåten, tillbakadragen, avvaktande eller försiktig behöver inte vara något negativt. Att avvakta, att avläsa och iaktta (utan att själv vara den som agerar) kan istället vara ett uttryck för social kompetens, en förmåga att anpassa sig till situationen. Blygsel kan därför vara en värdefull och användbar egenskap i det sociala umgänget.