Coronavirus och dålig djurhållning

Lagen om Karma

 

Alla känner inte till eller tror på lagen om Karma som väl kort kan beskrivas ungefär som att ”som vi sår får vi skörda” dvs. våra handlingar formar våra liv. Sår vi väl får vi en fin gröda, sår vi fel eller dåligt kan det hända att vi inte får skörda annat än ogräs. Och även om vi inte tror på Karmalagen är väl ändå coronaviruset inget annat än ogräs eller ett skitvirus, enligt Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet.

Och vad har nu detta med Karmalagen att göra – jo, om jag förstått saken rätt, så har exempelvis coronaviruset (n2019-CoV) kunnat utvecklas och spridas på grund av människans dåliga hantering av djur. Så återigen måste vi konstatera (även om vi inte tror på Karmalagen) att våra handlingar vanligtvis slår tillbaks på oss själva, förr eller senare.  Men de drabbar inte bara oss själva. Våra handlingar är som ringar på vatten och de flesta av oss önskar förmodligen att när svallvågorna når oss så består de av idel välgärningar och kärlek. Men låt oss hoppas på att detta inte fortsätter slå så hårt mot oskyldiga och låt oss hoppas att det även lär oss att hantera allt levande med kärlek och respekt, inte bara för deras skull utan också för vår egen.
Mickie Gustafson