Coronaviruset COVID -19

Frisk luft och fortsatta utomhusaktiviteter på Karisma

Med anledning av coronaviruset, dess spridning och den osäkerhet som idag råder har Karisma Utbildning beslutat att samtliga praktiska hundkurser kommer att bedrivas utomhus till 100%. Vi fortsätter kursverksamheten men all teori (samt eventuella fikapauser) kommer COVID-19 alltså, tills vidare, att hållas utomhus. På så vis hoppas vi minimera spridning av eventuell smitta. Vi räknar inte med att detta egentligen ska medföra någon större olägenhet för våra kursdeltagare som ju, när allt kommer omkring, är vana vid att vistas utomhus (och att hålla “rimliga” avstånd).

Våra yrkesutbildningar på plats ställs in/flyttas fram till hösten (tills dess vi eventuellt fått ny information att förhålla oss till). Alternativt finns möjligheten att omboka till distansutbildning. 

Distansutbildningarna fortsätter som vanligt.

Vi kan alla bidra – på gott eller ont
Även den som inte anser sig själv tillhöra någon ”riskgrupp” kan ändå alltid medföra en potentiell risk för någon annan. Med enkla medel kan vi minimera dessa risker bland annat genom att:

  • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk och rikta gärna, om du har möjlighet, ansiktet bort från andra i din närhet.
  • Tvätta händerna ofta.
  • Var inte ”duktig”- var hänsynsfull, stanna hemma om du känner dig det minsta dålig. Kontakta sjukvårdsrådgivningen 1177 vid behov.
  • Undvik att åka till ett så kallat ”högriskområde”. Och har du redan gjort det eller träffat någon annan som gjort det är det klokt att stanna hemma i 14 dagar. (Det är den tid man idag anser vara karenstiden för coronaviruset COVID -19).
  • Var gärna också lite extra observant på sådant som olika symptom från luftvägarna som exempelvis hosta och andningssvårigheter samt feber.