Den viktiga leken

Lek ska tas på allvar

“Lek brukar vi se som något kul vi gör vid sidan av det viktiga arbetet. Ur identitetsperspektiv är det tvärtom så att leken är det mest allvarliga vi någonsin gör”.
Ur Pedagogiska Magasinet av Lars-Erik Berg Professor, socialpsykologi