Distansutbildning för hundinstruktörer

Skickliga hundinstruktörer med Karisma =personlig utstrålning

Kunskap, erfarenhet och ett gott hjärta

Hjärta-av-glas[1]För att bli en duktig kursledare krävs olika saker hos olika människor men gemensamt är nog att när kunskap, erfarenhet och känsla förenas finns bästa förutsättningar.

  • Kunskap kan du hämta på Karisma
  • Erfarenhet genom att praktisera dina tillägnade kunskaper
  • Känsla om du följer ditt hjärta

Här kan du läsa mer om Karismas instruktörsutbildning.