Distansutbildning för hundkursledare

Hundinstruktör i Vardagsträning

P1080379xx Fortsättningskurs

En utbildningen som i första hand vänder sig till dig som tycker det är intressant med både hundar och människor och som vill arbeta med familjehundens vardagsdressyr.

Att läsa på distans kräver naturligtvis lite extra hemarbeten och större arbetsinsats från våra elever. I gengäld är utbildningen högst personlig och individuell, där var och en får enskild handledning och kan jobba i sin egen takt.

För att kunna garantera god kvalitet där varje elev får den tid och handledning som behövs är deltagarantalet starkt begränsat!

Läs mer om utbildningen här