Feminism

Särartsfeminism och likhetsfeminism

Skillnaden mellan särartsfeminism och likhetsfeminism kan sägas ligga i betoningen av den biologiska skillnaden mellan män och kvinnor.

Särartsfeminism betonar olikheterna mellan könen men anser inte det ena ha högre status än det andra. Särartsfeminister menar att i och med det att män och kvinnor faktiskt är biologiskt olika ger det oss också olika kvalitéer som i sin tur gör oss bättre lämpade för vissa roller. De biologiska skillnaderna motiverar att vi gör saker olika. Däremot accepterar inte en särartsfeminist någon statusskillnad i synen på rollerna – dessa ska vara jämlika!

Likhetsfeminism ifrågasätter skillnaderna mellan könen och menar att de flesta skillnader mellan män och kvinnor är socialt konstruerade. De betonar alltså genus istället för de biologiska könen. Likhetsfeminismens förhållningssätt är att just ifrågasätta skillnaderna mellan könen.

Likhetsfeminismen är en bred inriktning inom feminismen.