Förskola är inte självklart bäst!

Borta bra men hemma bäst?

Att många väljer samma saker eller gör på samma vis behöver inte betyda ett det är ”normalt” eller det bästa. Förskola exempelvis är inte självklart en optimal lösning för ALLA barn. En del mår bättre i en lugnare miljö. För en del kan till och med hemma vara bäst – det är också ”normalt”!