Förskola, bra eller dåligt?

Alla barn är inte lika och har inte samma behov, men alla barn har behov.

Sverige lär vara ett av världens mest “förskoletäta” land. Så här  finns stort underlag för studier av hur det påverkar våra barn. Möjligen att det blir för litet underlag i kontrollgruppen. Här är en studie från USA och det är förstås inte detsamma som Sverige. Men kanske kan det stämma till en och annan eftertanke.
Mickie Gustafson (Legitimerad psykolog). 

Ny studie visar att förskola gör att barn lär sig mindre och får fler beteendeproblem