Försvårad inlärning hos hund

Stress kan omöjliggöra inlärning, även för hundar

img_7361-kopiaStress i samband med inlärning är långt vanligare än många tror. Ett av skälen till detta är att man inte riktigt förstår skillnaden mellan stress och ”glädje” eller energi. Ett annat skäl är att många människor (stora som små) lever på en konstant hög stressnivå bland annat till följd av att de överstimuleras och överaktiveras. Därmed är ”stresskvoten” redan förhöjd och när sedan inlärning sker med ytterligare stress, i form av ökade krav, ökat tempo, betyg, bristande inlärning etc. resulterar det i ständiga korrigeringar eller misslyckanden och den onda ”stresspiralen” är på topp.

Mer om hur miljön påverkar våra hundar och hur du som hundägare kan påverka hundens personlighet i rätt riktning får du veta på Mickie Gustafsons föreläsning om hundars personlighetsutveckling. Mer om om föreläsningen kan du läsa här.