Fortsatt lycklig och lydig familjehund

Övning ger färdighet, gäller även för hundar och hundägare

Att skapa ett gott samarbetsklimat är en fråga om träning och färdighet och nu fortsätter vi att ge hunden den kunskapsbank den behöver.
Ju mer den vet vad vi förväntar oss och ju mer den kan, desto tryggare blir den. Vi får en lyckligare hund – och en lyckligare hundägare!

Fortsatt vardagsträning för familjehundar

På kurs 2 Fortsatt vardagsträning fortsätter vi mot målet – en allt bättre och djupare relation. När grunden är lagd är det dags att bygga vidare på våra och hundens tidigare kunskaper. Och med ökad kunskap ökar hundens trygghet – och vår! 

Mer om kursen Fortsatt familjehundsträning kan du läsa här.