Hjälp en vän i sorg

Att möta människor i sorg

Vad man ska säga eller göra när man vet att någon befinner sig i sorg beror naturligtvis på hur nära ni stått varandra. Det beror också på vem den andra personen är och vem du är. Nedanstående är alltså endast förslag som måste anpassas allt efter person och situation.

Vad ska man säga?
Fundera inte så mycket över vad du ska säga. Det finns egentligen inga ”rätta” ord. Det kan räcka med att säga att du vet om vad som hänt. Det viktiga är inte VAD du säger utan ATT du säger något. Då visar du dig att du bryr dig om.

Vad ska man göra?
Det är sällan fel att skicka en blomma och/eller ett kort. (Endast en kommentar på facebook eller ett sms kan däremot, av vissa, upplevas som ”futtigt” och kanske rent av lite oengagerat). Fråga om ni kan ta en promenad tillsammans, gå på bio, teater, konsert, bjud på middag eller fika. Kanske kan du samtidigt passa på att höra om det finns något du kan hjälpa till med – handla, putsa fönster, vattna blommor, snickra en blomlåda, vad som helst. Praktisk hjälp är ovärderlig. Det viktiga är inte alltid vad som görs utan just att göra något tillsammans kan lindra sorgen en stund. Och ibland kan det vara lättare att prata om man samtidigt har något för händerna.

Lyssna!
Försök inte lindra genom att ex. bortförklara den andres eventuella skuldkänslor. Känslan av skuld är vanlig och ofta obefogad men den behöver ”luftas” och ska inte sopas under mattan. Det räcker att säga:  Jag förstår (och om man vill kan man naturligtvis göra tillägget – fast jag tror inte du har skäl att känna skuld). Försök över huvud taget inte att lindra genom att säga ”rätt” saker. Lyssna är viktigare.

Följ upp. Tro inte att sorgen är över efter 3 månader! En stark och intensiv relation som avbryts leder ofta till en stark och intensiv sorg. Ett sorgearbete är sällan ”överstökad” på ett par, tre månader. Så följ gärna upp genom att visa att du fortfarande finns till hands.

Vad ska man helst inte säga?

  • Säg inte ”hör av dig om du behöver prata”. Det sker sällan att den som sörjer hör av sig. Många är rädda för att vara till ”besvär”.
  • Har din vän förlorat ett älskat sällskapsdjur, fråga då inte ”ska du inte skaffa en ny hund, katt, häst”. Det upplevs oftast som respektlöst och som att sorgen inte tas på allvar. Även om många djurägare skaffar ett annat djur så småningom är det viktigt att omgivningen visar förståelse för att ingen individ kan ersättas med en ny!

Vad ska man helst inte göra?
Om det inte framgått redan så ska man helst inte låtsas som ingenting. Tystnad och avsaknad av handling är djupt sårande och tolkas ofta som bristande engagemang. Det blir en sorg i sig, den eller de man trodde skulle stötta och stödja finns inte där. 

Det behövs så lite men betyder så mycket
Minimera inte din egen betydelse! Just du och din närvaro kan vara var mycket mer betydelsefull än du anar. Just du och din omtanke kan vara det som gör det outhärdliga mindre smärtsamt. Just du och ditt deltagande kan vara just det som behövs för att värma en frusen själ. Mickie Gustafson

Här kan du läsa om olika terapiformer som finns att tillgå på Karisma.