”Hjärngympa” är viktigt för alla

För gamla hundar (och människor) kan det betyda ökad livskvalitet

Min erfarenhet är att unga individer (det gäller hundar såväl som människor) oftast får för mycket stimulans. Egentligen alldeles för Skogsaktiveringmycket för att de ska må bra. Istället blir de oftast stressade, får koncentrationssvårigheter, blir svåra att få kontakt med och oftast glömmer det de eventuellt har lärt sig (det gäller förstås även vuxna individer som överaktiveras). Men vuxna har oftast större resurser att hantera överstimulering och stress (förutsatt att de inte har utsatts för det som unga och under längre tid, då kan de bli ”utbrända” som man sa tidigare, idag talar man om utmattningssyndrom). Effekten är dock densamma, de blir bland annat ”överkänsliga”och toleransen mot stress minskar. Däremot är stimulans och aktivitet i måttlig mängd viktigt för att vi alla ska må bra men det gäller alltså inte bara unga individer, utan i allra högsta grad även ”gamlingar”. Att kroppen sviktar betyder inte självklart att knoppen gör det! ”Hjärngympa” i lagom dos kan bidra till bibehållen och ökad hjärnkapacitet för åldringar. Inte minst skänker det glädje och livskvalitet! Men ingenting behöver bli svårt eller komplicerat. Med små enkla övningar som kan inflikas i vardagen kan både du och hunden få en trevlig och givande vardag tillsammans.

Mickie Gustafson

Här kan du läsa om Karismas kurs Aktvering och ”hjärngympa” för familjehundar