Holistiskt synsätt på hälsa och välbefinnande

Helhetssyn breddar våra perspektiv – och vår hälsa. Platon och holism

Tänk att utveckling ibland går så långsamt. Platon lär ha sagt: ”Det stora misstaget i vår tid (ca 350 f Kr.) är att läkarna skiljer det inre livet från kroppen.” Fast inom indisk läkekonst (ayurveda) och inom kinesisk läkekonst har man förstås varit medveten om detta i tusentals år. Många av dagens psykologer har också insett att ”kropp och själ” hör ihop och, i rättvisans namn, faktisk även en del läkare. Så nu är det bara att invänta att det ska bli allmänt vedertaget att – allt hör ihop! Hur vi mår psykiskt påverkar vårt fysiska tillstånd och omvänt, hur vi mår fysiskt påverkar vårt mentala tillstånd. (Holism kommer för övrigt från grekiskans holos, “hel”, “odelad”). Mickie Gustafson