Hundägare har också fördomar

Attityder och fördomar. 

De flesta har attityder och fördomar som vi inte alltid är medvetna om och det kan ibland lägga hinder i vägen för förändring eller för att lära in nytt. När vi har en attityd vill vi gärna hålla fast vid den, att ändra sig är jobbigt och om någon påstår något annat kan det snarare befästa attityden. För den som arbetar med utbildning blir det kanske mer påtagligt eftersom vi ofta möter attityder som lägger hinder i vägen för att ta emot ny information eller tänka i andra banor.  Men ofta, och det måste poängteras, kan det vara svårt att veta om det man stöter på är en attityd eller grundar sig på mer genomtänkta val.

Vad är en attityd

Det finns lite olika definitioner av vad som är en attityd, jag använder mig här av begreppet attityd som ett uttryck för uppfattningar, åsikter eller fördomar (positiva såväl som negativa) som grundar sig på otillräcklig eller felaktig information. Fördomar är starkt känslomässiga attityder. Många av våra attityder är ofta inlärda, något man ”tycker” utan att egentligen ha tänkt igenom det och de är värderande och fungerar i normala fall som stöd i vardagen. De gör helt enkelt livet lite enklare. Men de kan också fungera som en bromskloss som får oss att förbise viktiga förhållanden i omgivningen.

Exempel på attityder kring hundar pudelvalpar

Pudlar är nervösa. Man ska aldrig använda strypkedja/dressyrlänk på en hund. Man ska aldrig rycka i kopplet. Man ska aldrig avliva en hund, även om den är aggressiv. Arga hundar ska tas bort innan de hinner ställa till skada. Chow chow är ointelligenta. Stora hundar är mer ”riktiga” hundar än små. Man ska aldrig utöva ledarskap i förhållande till sin hund. Alla hundar, oavsett ras, är snälla bara man behandlar dem väl. Vissa raser är i grunden aggressiva och det spelar inte så stor roll hur man behandlar dem, ”ränderna går aldrig ur”. Man ska aldrig vara dominant mot en hund. Alla hanhundar bör kastreras så tidigt som möjlig. Inga hundar ska kastreras. Det är en viss typ av människor som har kamphundar. Labrador är en perfekt barn- och familjehund. Hundar blir griniga med åren. Jag har den här hundrasen för jag tycker den är bäst.

I princip allt vi säger kan vara ett uttryck för våra attityder eller fördomar men det är också viktigt att inse att det inte alltid behöver inte vara det. Allt ovanstående behöver alltså inte självklar vara attityder utan kan också ge uttryck för väl genomtänkta värderingar eller erfarenheter. Men det kan ibland vara svårt att veta vilket. 

Hur känner man igen en attityd?

Ett sätt att känna igen en attityd (hos sig själv eller andra) är med vilken tvärsäkerhet den ofta uttalas. Själv har jag konfronterats och förvånats över den intensitet och de känslor som kan väckas vid olika påståenden. Ett exempel på ett sådant påstående är: ”man behöver inte vara konsekvent för att vara en trygg och pålitlig ledare”. Att det väcker så starka protester eller känslor brukar ofta betyda att uppfattningen grundar sig på en attityd (och ju mer någon påstår något annat, desto mer håller man oftast fast vid sin uppfattning). De flesta har fått höra att för den som är förälder, chef (ledare) hundägare etc. så är det oerhört viktigt att vara konsekvent. Om någon hävda motsatsen kan bli väldigt jobbigt och väcka stort motstånd.

Attityder kan både förenkla och försvåra

Även för hundägare finns goda skäl att granska sina attityder och värderingar och se om de fyller en funktion eller om de kanske lägger hinder i vägen för att skapa eller behålla en god relation till hunden. Om vi exempelvis vidhåller att ”alla hundar blir griniga med åren” kan följden bli att vi förbiser de krämpor som kan följa med hög ålder (och som kanske kan medicineras). Eller om vi, vid valet av hundras, låter oss guidas av attityder kan det tänkas att vi går miste om den hundras som verkligen skulle fungera i vårt liv.
   Vår omgivning är full av intryck och information och vi avkrävs ibland svar i frågor som vi knappast har tid att reflektera över. Reklam exempelvis gör vad den kan för att sopa bort alla tveksamheter och få oss att välja ”rätt” produkt.  Vi kan inte och skulle inte orka omvandla alla attityder. Det skulle kräva så mycket av oss att vi knappast fick tid över till annat. Därför måste vi prioritera (och det gör vi vanligtvis automatiskt) och välja vad vi orkar omvandla. Men ibland kan det finnas goda skäl att syna sig själv och sina attityder lite i sömmarna. Det är aldrig lätt och när det gäller våra egna attityder och fördomar glider de lätt undan för vår egen granskning. Men de gånger vi lyckas kan det leda till en berusande känsla av upplysning. Njut av känslan så länge den varar, för snart finns det kanske skäl att granska på nytt.

Mickie Gustafson

Även våra attityder kring hundhållning förändras genom tid.