Hundar och ledarskap

Olika Ledarstilar – olika förhållningssätt – olika sätt att leda.

Begreppet eller ordet ledarskap har för en del hundägare , tyvärr fått en ganska Trygg ledarenegativ klang medan det i många andra sammanhang, tvärtom, ses som något som är viktigt att lära sig och kanske till och med fördjupa sig i  – framför allt för den som har till uppgift att leda någon. (På olika universitet eller högskolor runt om i världen, inte bara i Sverige, erbjuds kurser i just ledarskap). Och att vara hundägare innebär ju faktiskt att ta på sig ansvaret att leda någon. Ledarskap eller ledarstilar är kort sagt ett sätt att förhålla sig och det blir snarare en fråga om HUR detta kan göras än OM som leder till olika ställningstaganden.
Ni som kurs 3 (Samspel och kontroll)
känner till lugnet som sprider sig när vi agerar på ett tryggt och säkert vis -utan att vara “tjatiga” eller “brutala”. Samma sak på kurs 5 – Praktisk etologi.  När vi har en riktigt duktig ”hundmamma/ledare” eller ”hundpappa/ledare” på kursen sprider sig lugnet fort. Hundar visar vägar, det gäller bara för oss att se och förstå – och att omsätta det så att vi människor kan vara bra människor för våra hundar. Läs gärna min artikel “Ledarskap – ett sätt att förhålla sig”.  (Då, när artikeln skrevs ansågs ledarskap vara lösningen på det mesta). Mickie