Hunddagis med lugn och trygghet i fokus

Ett lugnt hunddagis eller hunddagis med mycket lek och aktiviteter?

Hunddagis

Allt är inte vad det ser ut att vara eller som vi tror att det ska vara.
Skälen till att lämna sin hund på ett hunddagis kan säkerligen variera men gemensamt för de flesta hundägare är nog att de vill att hunden ska vistas i en miljö där den trivs och mår bra. Och vad som krävs för att hundarna ska må bra kan till viss del variera mellan ras och individ men rent generellt krävs nog ungefär samma förutsättningar för att skapa ett välfungerande och bra hunddagis. Och här måste jag ge en stor eloge till Christel Dahl (som bedriver hunddagisverksamhet i Karismas lokaler). Hon har verkligen lyckats!

Lugn och trygghet
Här finns inga stressade eller uppjagade hundar, inga hundar i separata burar eller boxar, inga hetsiga lekar, inget stim och stoj (det där som, av många, tolkas som glädje och stimulans). Här råder lugn och harmoni. Hundarna är glada för besök men är inte så där översvallande som många över- eller understimulerade hundar lätt kan bli. De hälsar på besökande, umgås med varandra (umgås betyder i det här fallet inte lek) och de rör sig fritt i lokalerna. Att de känner sig trygga och väl till mods råder det ingen tvekan om.

Aktivitet och stimulans är ingen garanti för välmående.
Christel, som är rutinerad (under 10 års tid drev hon hunddagis i Karismas regi och under de senaste 18 åren i egen regi) vet att undvika alla ”stimulans – och aktivitetsfällor”. Hon vet att hundarna mår bäst av trygghet, social samvaro, lugna promenader och vila. De flesta hundar blir stimulerade ”bara” av att få vistas i en grupp med hundar. All form av eventuell ”extra aktivering” måste anpassas till individen och de flesta familjehundar behöver vanligen inte så mycket ”extra allt”. Dagismiljön i sig innehåller så pass mycket stimulans att allt utöver det kan motverka syftet att skapa lugna, harmoniska hundar.

Risker med små och stora hundar tillsammans
Att ha stora och små hundar tillsammans medför alltid vissa risker (i all synnerhet om hundarna får leka fritt) och Christel har ett ”säkerhetstänkt” som imponerar. Även om hundarna alltså är fria i gruppen är hon mycket noga med när, om eller hur de får umgås. Och hennes målsättning är inte att hundarna ska leka med varandra (även om det ibland sker i begränsad utsträckning). Målsättningen är istället att hundarna (och hundägarna) ska känna sig trygga. Ingen ska få komma till skada, ingen ska behöva bli orolig, ingen ska utsättas för överstimulering eller annan onödig stress. Jag önskar att alla hundar (eller barn med för den delen) som måste vistas på dagis (eller förskola) skulle få samma förutsättningar.  Och naturligtvis försöker jag förmedla detta även till dem som går sin hunddagisutbildning på Karisma. Mickie Gustafson

Här kan du läsa lite om “Att välja hunddagis”

(OBS!  För att bibehålla lugn och harmoni i flocken är det viktigt att inte besöka dagiset oanmäld. Ring därför gärna och avtala tid först! 0706-949483)