Hunddagisutbildning online

Hunddagisutbildning med ambitionen lugna och trygga hundarHunddagisutbildning

För dig som vill starta och driva ett hunddagis där hundarna är lugna, trygga och harmoniska. Ett dagis där såväl hundar som hundägare ska känna tillit och där allas välmående står i fokus.

Allt är inte vad det ser ut att vara eller som vi tror att det ska vara

Skälen till att lämna sin hund på ett hunddagis varierar men gemensamt för de flesta hundägare är nog att de vill att hunden ska vistas i en miljö där den trivs och mår bra. Och vad som krävs för att hundarna ska må bra kan till viss del skilja mellan ras och individ men rent generellt krävs nog ungefär samma förutsättningar för att skapa ett välfungerande och bra hunddagis.

Ett lugnt hunddagis eller ett dagis med mycket lek och aktiviteter?

De flesta hundar blir stimulerade ”bara” av att få vistas i en grupp med hundar. All form av eventuell ”extra” aktivering måste anpassas till individen och de flesta familjehundar behöver vanligen inte så mycket ”extra allt”. Dagismiljön i sig innehåller vanligtvis så pass mycket stimulans att allt utöver det kan motverka syftet att skapa lugna, harmoniska hundar.

Aktivitet och stimulans är ingen garanti för välmående

Många tror att hundar i första hand behöver stimulans, lek och aktiviteter för att må bra. Men de flesta hundar behöver snarare trygghet, social samvaro, lugna promenader och vila.  I all synnerhet gäller det hundar som tillbringar sin mesta tid på hunddagis och som dessutom har aktiva hundägare som vill att hunden ska orka även på helgerna, eller efter sin vistelse på dagis. Därför kan det vara bra att i möjligaste mån försöka undvika alla ”stimulans – och aktivitetsfällor”.

Risker med små och stora hundar tillsammans

Att ha stora och små hundar tillsammans medför alltid vissa risker (i all synnerhet om hundarna får umgås fritt). Så det gäller att alltid ha ett ”säkerhetstänkt”. Om hundarna är fria tillsammans i en grupp gäller det också att tänka igenom om eller när hundarna ska umgås med varandra. Och målsättning kanske inte ska vara att hundarna ska leka med varandra (även om det ibland kanske, med vissa hundar, kan ske i begränsad utsträckning). Målsättningen ska kanske istället vara att hundar och hundägare ska känna sig trygga. Ingen ska få komma till skada, ingen ska behöva bli orolig, ingen ska utsättas för överstimulering eller annan onödig stress. Vi på Karisma önskar att alla hundar (eller barn med för den delen) som måste vistas på dagis (eller förskola) skulle få samma förutsättningar.  Och naturligtvis försöker vi förmedla detta till alla som genomför sin hunddagisutbildning på Karisma.

Läs mer om Karismas hunddagisutbildning här

Här, på hundpodden med Kicki och Fanny, kan du lyssna på vad Sara Viforr har för tips och råd till dig som vill starta ett hunddagis.