Hundinstruktör– ett hundgöra…

Att arbeta som hundinstruktör, hundpsykolog, hundkursledare, en dans på rosor och ett kärt besvär?

Att jobba med hund- och hundägarutbildning är intressant och omväxlande och spänner över flera olika områden. Ibland är det nog mer omfattande än många tror.

hundinstruktör-hundpsykolog-online

Ett arbete med människor

Många som vill utbilda sig till exempelvis hundpsykolog eller hundinstruktör drömmer om att få arbeta med hundar. Men det är endast en liten del av jobbet. Den största delen består i att utbilda människor – som i sin tur ska utbilda sina hundar. Så det är en klar fördel om man tycker lika mycket om människor som om hundar. Och det är bra, rent av viktigt, att veta en del om människan också. Framför allt är det viktigt att veta hur man förmedlar sina kunskaper, hur man blir en bra lärare helt enkelt.

Mycket arbete bakom kulisserna

En annan del i arbetet som kanske är lätt att glömma är all administration, alla timmar av mailkontakter, telefonkontakter etc. som oftast tar lika lång tid som den faktiska undervisningen. Naturligtvis kan man leja bort och betala för en del tjänster, kontor, städ, telefonbevakning, marknadsföring mm. Men det är inte gratis, så vill man ha lite betalt för sina tjänster är det bra om man kan göra mycket av arbetet själv.

Kundkontakten är viktig

Dessutom är kundkontakten och den insikt och förståelse man får när man mailar, ringer eller på andra sätt har kontakt med hundägaren viktig och oftast inget man lättvindigt kan leja ut till någon som inte är insatt. 

Marknadsföring

Att marknadsföra sig själv och det man har att erbjuda är en annan viktig och stor del som ingår i arbetet, i all synnerhet de första åren man är verksam. Idag är det lätt att nå ut till en bred allmänhet men det är också lätt att försvinna i det stora flödet. Det kan krävas stor skicklighet och kunskap att nå ut och synas – och få människors förtroende. En del är duktiga på detta, kanske till och med duktigare på marknadsföring än på att utföra det praktiska arbetet med hund och hundägare och de kan få ett större försprång än den som kanske är duktigare på sitt yrke rent praktiskt. Så det gäller att inte förbise marknadsföringen och dess genomslagskraft. 

Frihet, kreativitet och glädje

Att arbeta med hundägarutbildning är alltså ett högst skiftande yrke som kräver många kompetensområden av oss. I gengäld kan vi få så mycket tillbaks. Det mest givande, för min del har, under alla år, varit den frihet arbetet ger, den kreativitet det finns utrymme för och framför allt den glädje det ger att se när hundägaren lyckas och hund och ägare bli ett. Det är en fantastisk känsla och överträffar allt!

Mickie Gustafson

Mer om vår instruktörsutbildning kan du läsa här