Hundkommunikation

Hundmöten i liten skala – med stor kompetens. 

I en tid då krav och prestation prioriteras kan vissa kurser och vissa kunskaper kännas viktigare än någonsin. (Här råkade jag skriva visa kunskaper istället för vissa och det kanske är precis vad det är – visdom). På kursen Praktisk etologi fokuserar vi mer på vad hundarna säger till varandra än vad de ”bör” eller ”ska” göra. Även om målsättningen på de flesta av våra kurser faktiskt är att låta relation gå före prestation blir det kanske mest påtagligt på den här kursen. Eller rättare – här ser vi resultaten av att ha haft ett ganska lugnt och avspänt förhållningssätt till våra hundar (och oss själva) och att vi, i möjligaste mån, har undvikit olika stressfaktorer och olika former av aktiviteter som stressar och ”hetsar” hundarna istället för att göra dem lugna och samarbetsvilliga.

Därför är vi noga med att inte alltför många hundar umgås samtidigt
Ju fler hundar som kommunicerar med varandra samtidigt desto svårare blir det för oss att ”hänga Hundar hälsar på varandramed”. Det är lätt att missa det som sägs. För ibland går det fort och en del hundar är väldigt lågmälda i sina konversationer. Dessutom är det viktigt att alla ska känna sig trygga, både hund och hundägare. När exempelvis storleken mellan hundarna skiljer sig markant är det viktigt att vi vet vilka hundar som kan hantera detta och att det blir lugna möten. Ju fler hundar som släpps ihop samtidigt desto mer ökar risken för att de blir uppjagade och stressade (och kommunikation fungerar sällan optimalt under stress. Något de flesta nog känner till). Kort sagt: att under trygga former få möjlighet att studera hundars möten och kommunikation är guld värt för alla deltagare två, såväl som fyrbenta. Alla hundar skulle få chansen att utvecklas på detta sätt. Själv slutar jag aldrig att förundras och glädjas åt den sociala kompetens hundarna utvecklar. Att de flesta hundägare delar min glädje gör ju bara glädjen dubbelt så stor! Mickie