Hundkurs för en lydigare familjehund.

Hundkurs i Göteborg för en fortsatt lydig och lycklig familjehund

Vi fortsätter mot målet – en allt bättre och djupare relation. Fortsatt lydig familjehund

Dags att bygga vidare på våra och hundens tidigare kunskaper. Med ökad kunskap ökar hundens trygghet – och vår!

Övning ger färdighet

Att skapa ett gott samarbetsklimat är en fråga om träning och färdighet och nu fortsätter vi att ge hunden den kunskapsbank den behöver. Ju mer den vet vad vi förväntar oss, desto tryggare blir den. Vi får en lyckligare hund – och en lyckligare hundägare!

Mer om kursen Fortsatt familjehundsträning kan du läsa här.